Retur                                                                                                                                       

Sidste nyt

 

2020

2019

2018

2017

2016

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021

Den 16.november 2021 er der gang i tilretning/beskærng af de to træer på museet

 


 

 

Efter hårdt arbejde er det endnu en gang lykkedes for Frank Sørensen at skaffe penge til museet

Den 16. november 2021 blev museet betænkt med 25.000 kr. fra benzinselskabet Go'on fonden.

På billedet ses fra venstre formand Peter Christiansen, Line Go'on, Paulo Go'on, Frank Sørensen og Holm Go'on

 


Lodtrækning om udstillingspladser

Vinderen af årets tipskonkurrence blev Jørgen Søndergaard,

som her får overrakt  sin præmie af museets kasserer Sonja Hansen

 

Under lodtrækningen blev der observet to personer, som trængte til at opfriske deres skole kundskaber

 


 

HJÆLP TIL MUSEET.

 

Med baggrund i benzinselskabet GOÓN ( der er repræsenteret i Karrebæksminde ) har en fond der uddeler midler en gang om året til ÅRETS ILDSJÆL, ÅRETS FORENING, har jeg fået optaget Karrebæksminde Fiskeri- og Bymuseum under ÅRETS FORENING.  

Der åbnes for stemmeafgivning – via nettet – MANDAG den 20. september til den 29. oktober.  

Jeg vil derfor bede jer ALLE gøre en indsats for afgivelse af stemme / stemmer med lynets hast. Samtidig må hver især også gerne videregive denne orientering til den enkeltes netværk – stort som småt, idet vi jo alle der er nomineret har en chance for at få et beløb – STORT SOM LILLE, så hvorfor ikke. ?? 

Guide til afstemning:  

Stem på os som ÅRETS LOKALE indsats på: STØTDELOKALE.NU, hvorefter afstemningen gives til Karrebæksminde Fiskeri- og Bymuseum, afstemingen finder sted via FACEBOOK – og den virker nu efter der fra Goòn har været supporter over deres interne system.

Her fra hjemmet er det testet, og det virker.  

Glæder mig til jeres fulde opbakning.

Få de lokale til at stemme

Her på siden kan du udskrive plakater og flyers, der opfordrer andre til at gå ind og stemme på din favorit. Du kan også downloade et nyt coverbillede til Facebook og bruge sociale medier til at skaffe flere stemmer. Med andre ord kan du lave din egen lille valgkamp og hjælpe din favorit med at blive Årets Lokale Indsats. Afstemningen løber til d. 29. oktober kl. 12.00.

Det var alt herfra – god weekend Willy

FRANK


 

2021

Fra Generalforsamlingen

En stor tak til Merete Lorenzen som efter mange år fratrådte posten som bestyrelsesmedlem


 

Nye montre

      

Palle Birk Hansen har modtaget nye montre fra Boderne i Næstved. Dem har han nu samlet og opdateret museumsgenstandene.


Forårsklargøring

             

Palle Birk Hansen Og Frank Sørensen                                                                      Robert Westh

 

     

Robert Westh og Mogens Larsen                                                         Merete Lorenzen og Inge-Lise Frost

Alfred Olsen


Blomsterbed

 

 

Kære alle

Vi har i dag haft et lille, men vigtigt møde ved Muset.

Til stede udendørs var Willy, Mogens, Ralph, Mona Eilschou og undertegnede. Alfred sluttede sig senere til gruppen.

 

Mona og Anette har - som I ved - ansøgt om at måtte anlægge et vildbed ved Museet, og nu skulle vi finde ud af, hvor dette bed bedst kan anlægges.

For at gøre historien kort: Vi fandt frem til, at bedet skal anlægges ved hækken ind til Paradisets grund. Her er der sol, og frøene flyver ikke direkte ind i Paradisets have, fordi naboens bagvæg står bag hækken.

Bedet kan blive op til ca. 20 m2 stort, for det er det areal, Mona og Anette har frø til. Frøene til 28 arter er leveret af Danmarks Naturfredningsforening.

Vi har indrettet det, så vi bevarer et parti græs med pomeranshøgeurt, som Mona fandt. Glæd jer til de blomstrer! Her gør vi intet bortset fra, at Willy undlader at slå området, indtil vi når efteråret.

Ved siden af har vi udstukket et felt, hvor Mona og Anette fjerner græstørven, som de lægger med jordsiden opad i et lille dige omkring bedet. Willy slår græs uden om diget.

Det handler om, at bunden skal være så næringsfattig som muligt, for at de vilde planter kan trives. Er der muld, overtager nogle få arter. Vi vil gerne have en broget blomstereng.

Formålet er dels at kunne glæde os over blomsterne. Dels at give plads til mange af de frygteligt truede insektarter, som vi i vor enøjede visdom har givet trange vilkår gennem sprøjtning og monokulturer.

Død over giften – længe leve mangfoldigheden! Men vi skal selvfølgelig til at lære, hvad der nu er pænt: ikke kun det kortklippede græs, som er en ørken, men også naturens egen udfoldelse.

Vi skal have udarbejdet en orienteringstavle, som kan stå ved kanten af bedet.

 

For at få det her på plads, måtte vi finde en ny plads til vor netvogn med de flotte, nye hjul! Fantastisk, at vi har en levende hjulmager blandt os!

Det endte med den indlysende idé, at vi stiller vognen foran østgavlen på Museet, så den ses fra Brosvinget hen over Ankerpladsen.

Håndværkergruppen skal lige have malet vinduerne og træværket oppe på gavlen færdige. Når det er sket, kører vi vognen på plads.

Lige nu står den tættere på smakkejollen. Vognen har fået nye betonfliser, meget mindre, som passer fint til hjulene og formålet, som er at hæve hjulene over græsset, så de ikke tager skade af fugten.

 

Endelig skal det lige nævnes, at materialerne til nyt lys over foredragssalen er i hus. Mogens og Willy går i gang med at installere.

Det var alt for nu.

Bedste hilsener

Palle

 


 

Fjordbåden "Berit" af Karrebæk

er bygget 1972 i Karrebæk af tømrer Bjarne Ditlevsen (f. 1938) og

hans far fisker Evald Ditlevsen (1913-1998) til Evald Ditlevsens brug.

Fjordbåden er bygget af lærk, eg og douglasgran.

Det er den sidste, som er bygget lokalt.

Evald Ditlevsen brugte båden til fjordfiskeri på Karrebæk Fjord og omliggende fjorde,

hvor han fiskede med kroge, kasteruser, reje- og ålegarn.

Fra 2. verdenskrig og mange år frem sad Evald Ditlevsen om vinteren og bandt sine garn.

Bjarne Ditlevsen har skænket fjordbåden til Karrebæksminde Fiskeri- og Bymuseum i april 2021

 

    

Vi har fået en fin, hjemmebygget pram af Bjarne Ditlevsen. Prammen har fået plads foran museet under egetræet

 

                       

Her ses Bjarne Ditlevsen ved bygning af prammen                                                 Her er prammen søsat i Karrebæk havn